Waterwaarden

De Hardheid

Gh en Kh

De hardheid word bepaald door de Gh=totale hardheid en Kh=carbonaathardheid in het water oftewel kalk . De hardheid van water wordt gemeten in graden °dH (Duitse Hardheid).

 

Gh

De totale hardheid geeft alle in het water voorkomende aardalkali ionen weer. Maar voor ons aquarium liefhebbers zijn magnesium en cacium de elementen die in meetbare hoeveelheden voorkomen in onze aquaria.

Waarom is de Ph belangrijk?

De Ph is de zuur graad van je aquarium water en deze is eenvoudig te meten met een test setje. De waarden gaan van 0 tot 14. Ph 7 is neutraal, eronder is zuur, erboven basisch.Voor het welzijn van de aquarium vissen is het van belang dat ze in een aquarium komen met een water samenstelling die overeenkomt met hun natuurlijke habitate. Daarin speelt de Ph een belangrijke rol. 

Nitraat


Zodra er een bacteriën cultuur in je bak is gevormd zullen deze bakkies nitriet omzetten in nitraat. Een goede waarde ligt tussen de 5 en 20 mg/l. Dit is o.a. afhankelijk van je fosfaat waarden. In het artikel over algen lees je waarom. 

Deze nitraat producerende bacteriën vermenigvuldigen zich langzamer dan nitriet

Wat moet je weten over waterwaarden ?

water

Om te controleren of het water in je bak geschikt is voor de planten en vissen die je wilt houden zal je enkele meetingen moeten verrichten. Hiervoor zul je enkele test setjes moeten aanschaffen.


Als je wilt besparen op testsetje, prima, alleen de testsetjes KH, PH en Nitriet gehalte zijn eigenlijk onmisbaar. Waarom vraag je je dan af?

Fosfaat


Wat is nu zo bijzonder aan fosfaat (PO4) in je aquarium? Is het nu goed of slecht?

Fosfaat is een belangrijke voeding voor je aquariumplanten. Dus is het goed als er voldoende aanwezig is voor je planten. In een goed beplant aquarium kun je rustig 10 ppm fosfaat aanhouden

Fosfaat komt in het aquariumwater door het voer van je vissen. Normaal gesproken is de hoeveelheid in kraanwater minimaal. Het meeste droogvoer zoals vlokken of korrels bevatten in verhouding veel fosfaat. Evenals o.a. rode muggenlarven en orgaanvoer. 

Nitriet

De eerste  bacteriën die zich in ons aquarium vestigen zetten het organisch afval om in nitriet (nitrificatie). Om dit procces een goede start te geven kun je vanaf het begin iedere dag een beetje voer in je aquarium gooien. Ook al heb je nog geen vissen erin zitten.

Login Form